AndningsterapiTjänster

Andningsterapi / Lotorpsmetoden

Metoden är lämplig för alla, extra effektiv för dig med långvarig hosta, astma eller astmaliknande symtom, KOL och allergier mot t.ex. parfymer eller andra dofter.
Behandlingen har mycket fokus på andningen, att släppa spänningar i muskler som hjälper till med andningen och att lära sig andas rätt. Det har gjorts en del studier och forskning inom området mot patienter med astmaliknande symtom där resultatet har varit så bra att många har kunnat dra ner eller sluta med sin medicinering.

För att ändra ditt invanda mönster får du som kommer på denna behandling övningar att göra hemma. Behandlingen är 70 minuter. Vanligtvis krävs det 2-5 behandlingar innan full effekt uppnås.

Alternativ

70 minuter, 800 kr