PosturalTjänsterTräning

Posturalträning

Våra kroppar är designade för att vara smärtfria hela livet, förutsättningarna för att detta ska fungera är att kroppen kan fördela den belastning den utsätts för optimalt i alla situationer så att ingen led eller muskel blir sned- eller överbelastad.

Nu för tiden använder vi kroppen på ett annat sätt än våra förfäder gjorde och många av oss har dessutom i allt större utsträckning stillasittande jobb. Samtidigt har vi inte tränat våra kroppar att anpassa sig till dessa nya förhållanden vilket ofta innebär att vi felbelastar och får ont.

Posturalträningen tränar kroppen att få en naturligt bra hållning där alla leder har sina optimala positioner samtidigt som rätt muskler - de djupt liggande posturala musklerna - arbetar som en enhet genom hela kroppen för att bibehålla denna position. Resultatet blir att kroppens belastning fördelas optimalt på berörda leder och muskler.

En central del inom posturalträningen är att fokusera på helheten för att skapa en hållbar och smärtfri kropp. Genom att fokusera på och stärka upp kroppens funktionella enheter åtgärdar vi grundproblemet istället för att bara lindra symptomen. Har man exempelvis ont i ryggen räcker det oftast inte med att stärka upp lokalt kring rygg och mage och stretcha höftböjarna för att komma åt problemet. För att ryggen ska fungera måste man tvärtom se till fotens, knäets, höftens, nackens och skuldrans funktion också, eftersom alla delar arbetar som en enhet. Bristande funktion i någon av de andra lederna och associerade muskler kan göra att ryggen blir över- eller snedbelastad. Traditionell rehabilitering missar ofta sambandet mellan kroppens olika muskler, istället gör man ofta punkinsatser i smärtande områden.

 

Alternativ

Första träffen: 120 minuter, 1900 kr
Träningspass: 60 minuter, 950 kr
Träningspass: 90 minuter, 1425 kr