Revolving®

Revolving® är utvecklad av LEG. Naprapat Rickard Thörn. Re betyder återskapa och Volving rörelse.
Revolving® är mycket bra att använda vid långvarig smärta eller på mycket stressade personer. Jag har grundutbildning samtliga 3 steg i Revolving® och är revolvingterapeut. Mer om metoden går att läsa på www.revolving.se.